اصول نگهداری از خرگوش

نوع   خرگوش ها جزء پستانداران خونگرم با گوش های بلند ، دم کوتاه و موهای نرم می باشند.     خلق وخو   خرگوش ها فعال ، بازیگوش و دست آموز هستند. تماشای آنها سرگرمی جالبی است و اصولاً حیوان خانگی مناسبی می باشد. ساکت است و به رسیدگی خیلی زیاد نیاز...

پین کردن این در Pinterest