روشهای نگهداری مار نژاد بورمس پیتون

  اگر کسی تجربه نگهداری از مارهای بورمس پیتون را نداشته حتما توصیه میشود که از بچه این مار که در حدود 50 تا 90 سانتی متر هستند را برای نگهداری انتخاب کند.   ساخت تراریوم: در ابتدا شما به تراریومی به ابعاد 120 سانتی متر (طول).60 سانتی متر (عرض).70 سانتی متر...

پین کردن این در Pinterest