اصول اولیه ی محل زندگی ایگوانا

  جمله ای که ممکن است بارها و بارها از زبان متخصصین و دامپزشکان درباره ی ایگوانا شنیده باشید، اینست که “نگهداری آنها در منزل کار راحتی نیست”. چرا اینچنین است؟ درحالیکه نگهداری حیواناتی مثل سگ، گربه و ماهی به این دشواری نیست. مگر ایگواناها چه می کنند...

13 راز برای دست گرفتن صحیح و بی خطر خزندگان

  برخی خزندگان را براحتی می توان دست گرفت و بلند کرد، اما بعضی از خزندگان تحمل بسیار پایینی دارند و مگر در مواقع ضرورت نباید آنها را تحریک کرد. برای آنکه رابطه ای توأم با اطمینان با خزنده تان برقرار کنید، رعایت نکات ذیل ضروری است. در موقع کار با هر خزنده ای باید...

پین کردن این در Pinterest