اسكاتيش فولد ٥ ميليون

تماس بگیرید

دسته:

توضیحات

اسكاتيش اسموكي نر ٥ ماهه

شناسنامه،واكسينه شده

بسيار آرام و دوست داشتني

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید