پاروا ویروس در سگ و راه های درمان

پاروا ویروس عامل و تاریخچه بیماری عفونت پارواویروس یکی از کشنده تریب بیماری های ویروسی برای سگها می باشد که سگهای توله و جوان بسیار درگیری بیشتری با این ویروس دارند.این بیماری به اسهال خونی معروف است این ویروس با درگیرکردن روده ها و مغز استخوان باعث اسهال ، استفراغ و...

پین کردن این در Pinterest