روش کنترل دفع مدفوع با استفاده ازکاغذ

به منظورتربیت توله با استفاده ازکاغذ تمام کف اتاق و یا فضای محصورمورد نظرتان را با چندین لایه از ورقه های روزنامه بپوشانید سپس توله را درآن محوطه نگهداری کنید . منتظر دفع مزاج او بر روی روزنامه باشید . سپس ورقه های کثیف را جمع آوری و تعویض نمایید . این عمل را برای یک تا دوروزتکرارکنید . بعد تعدادی ازروزنامه ها را بردارید . احتمالا توله سگ ازجاهای خالی برای دفع مدفوع استفاده نخواهد کرد . اگراستفاده نمود اورا با ملایمت تنبیه کنید و روی کاغذها ببرید . متوجه می شود که باید این کار را بر روی کاغذها انجام دهد و مفهوم کاغذها را درک خواهد کرد . این وضعیت ادامه می یابد تا وقتی که تنها دو ورقه روزنامه درگوشه اتاق پهن باشد . تا قبل از اینکه سگ را بیرون بیاورید از آن ورقه ها استفاده کنید . بعد از اینکه با او در بیرون از خانه قدم زدید و او توانست در آنجا دفع کند یاد می گیرد که بیرون ازخانه تنها محل برای دفع مدفوع است پس می توانید روزنامه ها را بردارید و در عین حال رفتار سگ را زیر نظر بگیرید و اگر احتیاج به بیرون رفتن دارد  با عصبانیت دنبال روزنامه می گردد به سرعت او را بیرون ببرید و او می تواند مدفوع خود را دفع کند و این روش را تا موقعی ادامه دهید که به خوبی به آن عادت نماید و درخانه مدفوع نکند

روش آموزشی دفع مدفوع با استفاده از جعبه

این روش ساده و آسان است . برای شروع به طور مرتب او را بیرون می برید و پس از آنکه حیوان مدفوع کرد مورد تشویق قرارمی گیرد و وقتی که به خانه برگشتید او را در داخل جعبه ای بزرگ قراردهید . حیوان آن را لانه خود خواهد دانست و در آنجا می خوابد . اگر سگتان را در محیط منزل آزاد می گذارید باید به شدت تحت کنترل قرارگیرد و شبها چند ساعت توله را خارج ازخانه ببرید و پس از بازگشت در جعبه اش بگذارید . صبحها وقتی بیدارمی شوید و یا وقتی از بیرون می آیید توله را به سرعت ازجعبه خارج نموده به خارج از محیط منزل ببرید تا در آنجا مدفوع نماید . سپس به حیوان اجازه دهید که آزادانه بازی کند اما تحت کنترل باشد .

عده ای از متخصصین رفتارحیوانات معتقدند توله به زودی با لانه خو می گیرد . مثل نیاکان اولیه خود که به همراه انسانها در غارها زندگی می کردند . عادت دادن حیوان به سهولت انجام خواهد یافت زیرا سگها حیواناتی تمیز هستند و از آلوده کردن لانه خود پرهیزمی کنند . بنابراین محدود کردن توله در لانه اش در ساعات خاصی از شبانه روز موجب می شود که اجابت مزاج خود را کنترل نماید چرا که در می یابد تا بیرون برود . از شما پاداش خواهد گرفت . اگر در حین تمرین خطایی ازحیوان سر زد به ملایمت تنبیه اش نمایید و فورا به بیرون و به جایی که قبلا مدفوع خود را دفع کرده بود ببرید . در این حالت به خاطر می آورد که تنها محل مجاز برای دفع مدفوع بیرون از خانه است . توله جوان به دفعات بیشتری برای بیرون رفتن نیاز دارد چون هنوز توانایی کنترل مدفوع خود را بدست نیاورده است . توله ها را باید یک ساعت بعد از خوردن غذا بیرون برد . به تدریج با افزایش سن توله قادر به کنترل مدفوع خود خواهد بود و می توان تعداد دفعات بیرون رفتن را به 4 بار در روز کاهش داد .لانه ای که بدان اشاره شد چیزی نیست جز یک اتاقک محصور محکم که می توانید آن را بخرید ویا بسازید . این لانه سلول زندان ویا وسیله ای برای تنبیه نیست . در حقیقت خیلی از مردم دریافته اند که توله ها لانه را استراحتگاه و محل آرامش تلقی می کنند و با داشتن لانه ای خصوصی احساس رضایت می کنند . داشتن سگی که به لانه خو گرفته باعث خوش شانسی است و در هنگام مسافرت کنترل او راحت تراست . او را در جعبه می گذارید حرکاتش محدود می شود و از اتفاقات غیر منتظره نیز جلوگیری می شود . عده ای از مردم لانه را از فروشگاه مخصوص حیوانات خانگی می خرند . در عین حال ساختن آن زیاد مشکل نیست . فقط باید مطمئن شد که به حد کافی محکم باشد و دارای کف مناسب و تهویه خوبی باشد و اندازه آن طوری باشد که توله به راحتی در آن حرکت کند . گاهی اوقات توله در قسمتی از لانه استراحت و در طرف دیگر آن مدفوع را دفع می کند .برای جلوگیری از این کار می توانید فضای لانه را با استفاده از دیواره ای متحرک کم کنید و بعد که او بزرگتر شد دیواره را بردارید . در آخر باید یاد آور شد که هرگز توله تربیت شده را در موقعیتی قرار ندهید که ایجاد مشکل و مزاحمت کند . هرگاه حیوان را از لانه خارج می کنید با دقت مراقب رفتارش باشید . امکان دارد سگی که تازه دندان در آورده مبلمان و لوازم منزل شما را بجود . برای جلوگیری از این مسئله حیوانتان را از محیطی که ایجاد مزاحمت می کند دور نگه دارید . بدین ترتیب اوقاتتان تلخ نخواهد شد .

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید